У четвртак, 20.05.2021. године у 13.00 сати на Правном факултету у Нишу у оквиру „Жан Mоне модула за Европско монетарно право“ одржана је онлајн округли сто под називом „Монетарни спорови у праву ЕУ“. Том приликом учесници okruglog стола су размотрили највеће дилеме и отворена питања у вези са за природу и општа и посебна обележја монетарних спорова у праву ЕУ, процесну легитимацију Европске централне банке, монетарну јурисдикцију Европског суда правде и анализирати најзначајнији монетарни спорови из праксе Европског суда правде.

Agenda

Оставите нам Ваш e-mail и слаћемо Вам важне информације!