На правном факултету Универзитета у Нишу је дана, 30-31. маја 2023. године, одржана Жан Моне међународна научна конференције под називом "Утицај Европских интеграција на развој монетарног права”, која је окупила цењене стручњаке из реномираних иностраних и домаћих високообразованих и монетарних институција, као и врсне стручњаке из домена правничке праксе и јавне управе.

Своје престижне реферате уско везане за материју савременог Европског монетарног законодавства изложили су еминентни стручњаци из различитих научних области што најбоље указује на мултидисциплинарни карактер науке савременог монетарног права и висок степен синтетичко-дијалектичке повезаности са другим научним дисциплинама. У том смислу, професорка др Кјара Зилиоли (Chiara Zilioli), генерални директор Дирекције за правне услуге Европске централне банке, професор на Гетеовом универзитету у Франкфурту и председавајући Удружења за међународно монетарно право и проф. др Кристос Гортсос (Christos Gortsos) са Правног Факултета Универзитета у Атини су као водећи светски стручњаци из области европског и међународног монетарног права одржали уводна излагања.

Потом су се скупу обратили угледни учесници са Правног факултета Универзитета у Загребу (Република Хрватска), Факултета за економију и туризам Универзитета „Јурај Добрила“ у Пули (Република Хрватска), Правног факултета Универзитета „Јустинијан Први“ Универзитета „Ћирило и Методије“ у Скопљу (Република Северна Македонија), Правног факултета Универзитета „Гоце Делчев“ у Штипу (Република Северна Македонија), Факултета за економију и пословну администрацију „Св. Климент Охридски“ у Софији (Република Бугарска), Економског факултета Универзитета у Нишу, Правног факултета Универзитета у Београду, Правног факултета Универзитета у Крагујевцу и Правног факултета Универзитета у Нишу, као и угледни правници практичари из сфере јавне управе, јавних извршитеља, регулаторних агенција и адвокатуре, чиме су створени услови за конзистентан академско-практични оквир анализе и критичког и аргументованог сагледавња како традиционалних, тако и савремених тендеција у развоју монетaрног права као самосталне и позитивне гране правног поретка.

Call for Papers
Jean Monnet International Conference Program 2023
Authors Guidelines

  


Оставите нам Ваш e-mail и слаћемо Вам важне информације!