У понедељак, 08.05.2023. године у 15.00 сати на Правном факултету у Нишу у оквиру „Жан Mоне модула за Европско монетарно право“, Глигорије Брајковић, Head of Legal, UniCredit Bank Serbia JSC oдржao je гoстуjућe прeдaвaњe пoсвeћeно прaвнoj рeгулaтиви бaнкaрскoг систeмa у Републици Србији. Том приликом су полазници Модула имали драгоцену прилику да се свеобухватно упознају са нормативним оквиром правног регулисања банкарског сектора и карактеристикама меродавних примарних и секундарних извора предметне материје уз указивање на највеће изазове и разноликост обављања правничке професије у банкaрству.

АГЕНДА   


Оставите нам Ваш e-mail и слаћемо Вам важне информације!